WWW INTENSE GROUP

Obsługuj swoją stronę internetową w sposób łatwy i przejrzysty dzięki wygodnemu systemowi CMS

Intense Group jest polskim producentem i dostawcą nowoczesnych rozwiązań informatycznych, wspomagających efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem m.in.: w zakresie zarządzania projektami i budżetowania, kontrolingu czy rachunkowości.

Dla tego klienta wdrożono rozwiązanie ewosoftCMS.net, czyli system zarządzania treścią, oraz framework budowy stron internetowych. To narzędzie pozwalające zbudować proste, jak i bardziej rozbudowane strony i portale internetowe. Dodatkowo pozwala na szybką integrację z innymi rozwiązaniami z rodziny ewosoft E-COMMERCE PLATFORM.net

Technologia: