Leasing Ewosoft

Skorzystaj z oferty leasingu oprogramowania oraz sprzętu potrzebnego do jego użytkowania.
Rozszerzaj potencjał biznesowy korzystając z rozwiązań opracowanych specjalnie dla Twojej firmy !

Leasing to bardzo korzystne rozwiązanie dla przedsiębiorców, zarówno takich, którzy niedawno rozpoczęli działalność gospodarczą, jak i tych, którzy chcą rozwinąć swoją firmę.

Jak to działa?

Procedura ubiegania się o przyznanie leasingu oprogramowania nie różni się niczym od tradycyjnego leasingu samochodu oraz innych środków trwałych.
1
Kontakt z Ewosoft

w celu precyzyjnej wyceny oraz określenia zakresu leasingowanych produktów.

2
Złożenie wniosku wraz z dokumentami

założycielskimi oraz finansowymi przedsiębiorstwa. Oferujemy pomoc oraz częściowo wypełniamy dokumenty za klienta.

3
Analiza porównawcza oraz negocjacje

których celem jest uzyskanie możliwie najlepszych warunków w kilku różnych firmach leasingowych.

 

4
Wydanie decyzji

(Istnieje możliwość aby stało się to nawet tego samego dnia co złożenie wniosku)

5
Podpisanie umowy

oraz wpłata wkładu własnego do leasingu.

6
Odbiór przedmiotu leasingu

na podstawie podpisanego przez leasingobiorcę tzw. protokołu odbioru.

[cherry_parallax image="parallax_1.jpg" speed="normal" invert="false" custom_class="parallax_1"] [/cherry_parallax]

Zamów leasing

  FAQ

  Decyzja zazwyczaj jest szybka i możliwa do uzyskania już w dniu złożenia wniosku. Należy pamiętać jednak o tym,że czas na uzyskanie decyzji może się przedłużyć do 2-4 dni w zależności od przedmiotu leasingu, zdolności klienta oraz konkretnej firmy leasingowej.
  Procedura składa się z następujących kroków:
  1. złożenie wniosków i wymaganych dokumentów
  2. wydanie decyzji
  3. podpisanie umowy po czym wpłata opłaty wstępnej (jeśli klient wybiera taki wariant)
  4. leasing kieruje zamówienie do Ewosoft
  5. wydanie przedmiotu leasingu przez Ewosoft do klienta
  Procedura zawarcia umowy leasingu została również opisana tutaj (przekierowanie do jak to działa)
  1. możliwość odliczenia podatku VAT od rat leasingowych oraz ujęcia ich jako koszt uzyskania przychodu
  2. szybsza amortyzacja sprzętu - 40% normatywnego czasu amortyzacji- niski koszt finansowania
  3. klient nie angażuje własnych środków finansowych i może przeznaczyć ja na obrót- standardowa wpłata własna do leasingu to 10% (możliwe nawet 0%) wartości przedmiotów leasingu
  4. nie skutkuje obciążeniem zdolności kredytowej
  5. wymaganie niewielu (podstawowych) dokumentów do zbadania zdolności szybka decyzja o przyznaniu leasingu, nawet 1 dzień (zależy od rodzaju przedmiotu leasingu, zdolności klienta, oraz konkretnej firmy leasingowej)
  Korzyści wynikające ze skorzystania z ofert leasingu opisane zostały również tutaj (przekierowanie do strony głównej z korzyściami)
  Standardowo wymagany jest wkład własny odpowiadający 10% wartości przedmiotu leasingu – w niektórych przypadkach może jednak ulec obniżeniu lub w ogóle nie być wymagany w zalezności od zdolności klienta.
  Nieodłączną cechą oprogramowania jest konieczność jego okresowej aktualizacji. Koszt tej aktualizacji nie jest ujęty w leasingu oprogramowania i przedsiębiorca powinien być przygotowany na to, że wydatek tego rodzaju będzie musiał ponieść z własnej kieszeni.
  Moment uzyskania licencji zależy od firmy leasingowej – czasem następuje to od razu, w innym przypadku na czas trwania leasingu otrzymają Państwo sublicencję na korzystanie z oprogramowania. Po tym okresie wykupują Państwo przedmiot umowy leasingu standardowo za 1% wartości i w ten sposób stać się właścicielami licencji na czas nieokreślony.
  Procedura ubiegania się o przyznanie leasingu oprogramowania nie różni się niczym od tradycyjnego leasingu samochodu oraz innych środków trwałych - konieczne jest złożenie wniosku wraz z dokumentami założycielskimi przedsiębiorstwa, udokumentowanie możliwości finansowych i ewentualnie zadeklarowanie wkładu własnego (często nie jest on wymagany). Oprogramowanie biznesowe stanowi wartość niematerialną i prawną (zgodnie z prawem cywilnym). Tymczasem przedmiotem umowy leasingu może być jedynie rzecz materialna. W związku z tym, przy zawieraniu umowy należy określić warunki korzystania nie tyle z oprogramowania, co z licencji do niego. Pozostałe elementy umowy nie różnią się od standardowych regulacji.
  Tak, jest możliwa rezygnacja ale nie wcześniej niż minimalny czas trwania umowy – w przypadku leasingu oprogramowania jest to rok. Rezygnacja z umowy może również wiązać się z dodatkowymi opłatami.
  Maksymalny okres leasingu to 60 miesięcy, natomiast sugerowany to 36 miesięcy, który jest zazwyczaj optymalny ze względu na opłacalność.
  Istnieje taka opcja, ale wpływa to na podniesienie kosztu leasingu średnio ok 1-2%.