WWW SUPOBER

Łatwy i przejrzysty system do zarządzania stroną

Supober to firma z wieloletnią tradycją i ogromnym doświadczeniem. Świadczy usługi w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i wybuchowego obiektów, nie tylko je zabezpieczając, ale również prowadząc specjalne szkolenia przeciwpożarowe dla ich pracowników.

Dla tego klienta wdrożono rozwiązanie ewosoftCMS.net, czyli system zarządzania treścią, oraz framework budowy stron internetowych. To narzędzie pozwalające zbudować proste, jak i bardziej rozbudowane strony i portale internetowe. Dodatkowo pozwala na szybką integrację z innymi rozwiązaniami z rodziny ewosoft E-COMMERCE PLATFORM.net.

Technologia: