Przedstawiciele firmy EWOSOFT Systemy Informatyczne wykazali się znajomością zagadnienia, sprawnością działania i otwartością na sugestie. W rezultacie strona oraz mechanizmy zarządzania treścią spełniają pierwotne wymagania, a sposób ich implementacji gwarantuje elastyczność rozwiązania.

Piotr Ukowski, INTENSE GROUP, Prezes
http://www.intense.pl