Poprawność wyboru firmy EWOSOFT Systemy Informatyczne do realizacji nowej wersji strony internetowej HMS znalazła swoje potwierdzenie w fachowości opracowania, zastosowaniu oryginalnych rozwiązań, konkurencyjności cenowej, staranności i terminowości wykonania.

Ryszard Kiewrel, HMS, Pełnomocnik d/s Marketingu