Wszystkie wykazane dostawy i usługi związane z realizacją kontraktu zostały wykonane należycie z najwyższą starannością. ... Usługi oferowane przez Ewosoft Systemy Informatyczne reprezentują najwyższy poziom zarówno pod względem technicznym jak i kreatywnym.

Monika Błotnicka, Software Mind , Marketing & PR Director
http://www.softwaremind.pl