Szczególnie chciał bym podkreślić, że firma EWOSOFT Systemy Informatyczne nie ulega naciskom ... Potrafiła obronić swoja autorską koncepcję projektu strony na spotkaniu zarządu, mimo iż pierwotne oczekiwania członków zarządu były diametralnie odmienne.

Tadeusz Golonka, Business Potential Discovery, Partner Zarządzający
http://www.bpd.pl