Referencje

Wszystkie wykazane dostawy i usługi związane z realizacją kontraktu zostały wykonane należycie z najwyższą starannością. ... Usługi oferowane przez Ewosoft Systemy Informatyczne reprezentują najwyższy poziom zarówno pod względem technicznym jak i kreatywnym.

Monika Błotnicka, Software Mind , Marketing & PR Director
http://www.softwaremind.pl

Przedstawiciele firmy EWOSOFT Systemy Informatyczne wykazali się znajomością zagadnienia, sprawnością działania i otwartością na sugestie. W rezultacie strona oraz mechanizmy zarządzania treścią spełniają pierwotne wymagania, a sposób ich implementacji gwarantuje elastyczność rozwiązania.

Piotr Ukowski, INTENSE GROUP, Prezes
http://www.intense.pl

Poprawność wyboru firmy EWOSOFT Systemy Informatyczne do realizacji nowej wersji strony internetowej HMS znalazła swoje potwierdzenie w fachowości opracowania, zastosowaniu oryginalnych rozwiązań, konkurencyjności cenowej, staranności i terminowości wykonania.

Ryszard Kiewrel, HMS, Pełnomocnik d/s Marketingu

Szczególnie chciał bym podkreślić, że firma EWOSOFT Systemy Informatyczne nie ulega naciskom ... Potrafiła obronić swoja autorską koncepcję projektu strony na spotkaniu zarządu, mimo iż pierwotne oczekiwania członków zarządu były diametralnie odmienne.

Tadeusz Golonka, Business Potential Discovery, Partner Zarządzający
http://www.bpd.pl