PRZEMYSŁ 4.0 Robotyka, automatyzacja i sztuczna inteligencja w biznesie

Industry 4.0 (Przemysł 4.0) Czwarta rewolucja przemysłowa będzie miała w najbliższych latach ogromne znaczenie dla tempa rozwoju gospodarczego, dlatego „Rzeczpospolita” zaplanowała serię konferencji w kilku miastach polskich, na których firmy - twórcy dzisiejszych innowacyjnych technologii spotkają się z przedstawicielami różnych sektorów biznesowych, aby zademonstrować i przedyskutować narzędzia oraz metody ich aplikacji do konkretnych procesów biznesowych. Żyjemy w czasach, w których automatyzacja, robotyka i sztuczna inteligencja i nabierają coraz większego znaczenia oraz mają ogromny wpływ nie tylko na nasze codzienne życie ale także na rozwój cywilizacji.

Celem konferencji 8 czerwca w Krakowie będzie dialog profesjonalistów na temat największych wyzwań, które stoją dzisiaj przed firmami w związku z Przemysłem 4.0. Będzie to także miejsce dyskusji i prezentacji wdrożonych dobrych praktyk, a także wymiana doświadczeń na temat współpracy pomiędzy biznesem i światem nauki w Polsce i na świecie. Ważną częścią dnia konferencji będzie networking pomiędzy uczestnikami.

Projekt uzyskał patronat Ministerstwa Cyfryzacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Kiedy: Czwartek 8 czerwca 2017, program

Ewosoft weźmie udział w konferencji.