Jesteśmy na PAMI – Polsko Amerykański Most Innowacji

W dniach 18-19 listopada jesteśmy obecni na PAMI.

PAMI to dwudniowe wydarzenie o charakterze ogólnopolskim i otwartym, dotyczące promowania przedsiębiorczości i innowacyjności oraz współpracy nauki z biznesem. Po raz pierwszy Polsko-Amerykański Most Innowacji odbył się w 2013 roku i został zainicjowany przez Stowarzyszenie Top500 Innovators, Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie oraz Konsulat Generalny Stanów Zjednoczonych w Krakowie.

Celem PAMI jest stworzenie platformy do wymiany doświadczeń i tworzenia relacji między uczestnikami i ekspertami, dzięki której młodzi ludzie mogą uczyć się i czerpać wzorce od najlepszych praktyków z Polski i z USA, stając się kreatorami własnej przyszłości i przyszłymi liderami innowacji.

Organizatorami III edycji Polsko-Amerykańskiego Mostu Innowacji są:

  • Fundacja Laboratorium Innowacji i Kreatywności,
  • Konsulat Generalny USA w Krakowie
  • Stowarzyszenie Top 500 Innovators.

Więcej informacji: pamiconference.com