Jesteśmy na OPEN EYES ECONOMY SUMMIT 2017

W dniach 14-15 listopada w Centrum Kongresowym ICE odbędzie się Międzynarodowy Kongres Ekonomii Wartości. Wybitni specjaliści ze świata ekonomii, nauki i kultury spotkają się po raz drugi, aby wspólnie z uczestnikami przeprowadzić światowe dyskusje w tych dziedzinach.

O IDEI OPEN EYES ECONOMY

Jako mieszkańcy naszej planety jesteśmy w kluczowym momencie. Przed nami stoją wyzwania i zagrożenia związane z kończącymi się zasobami tradycyjnych surowców, katastrofy ekologiczne, zmiany klimatu, niepokoje społeczne, groźba zamknięcia granic. My, nasi przywódcy polityczni i liderzy intelektualni nie dysponujemy gotową odpowiedzią na pytanie, jak zmierzyć się z przyszłością.

Chcemy zmieniać rzeczywistość na lepsze. Chcemy mieć wpływ na świat, w którym żyjemy.
Świadomie go współtworzyć. Chcemy żyć w lepszych miastach, kupować od odpowiedzialnych firm, obcować z markami, które wytwarzają wartościową kulturę.

Pragniemy być wrażliwi na sprawy społeczne, na ekologię i praktyczne rozwiązania. Razem z Wami chcemy tworzyć wydarzenie, z którego wszyscy będziemy naprawdę dumni. Wydarzenie istotne i odważne, wymykające się schematom, dociekliwe, optymistyczne. I realistyczne. Niosące za sobą realną zmianę.

Podczas pierwszego kongresu w 2016 roku wraz z 1400 uczestnikami i ponad setką prelegentów z pewnością udało nam się stworzyć to, co jest zdecydowanie najbardziej unikalne – atmosferę.

Niepowtarzalny klimat tworzyli studenci i ministrowie, aktywiści społeczni i premierzy
rządów, organizacje pozarządowe i wielkie korporacje, intelektualiści, dziennikarze, naukowcy i przedsiębiorcy, którzy przyczynili się do fascynującego przebiegu dyskusji, wykładów i rozmów kuluarowych. Wspólnie udało się nam omówić wiele zagadnień, zadać wiele trudnych pytań i co więcej – zacząć udzielać na nie odpowiedzi.

Nie mamy wątpliwości, że pierwsza i kolejne edycje OEES mają szansę stać się kamyczkiem, który poruszy lawinę. Do tego niezbędne są wartości. Myślimy i mówimy o nich coraz częściej. Czujemy, że tracimy to, co tak bardzo ceniliśmy: solidarność, stabilizację, bezpieczeństwo. Czy kiedyś je odzyskamy?

Za tęsknotą i deklaracjami przywiązania do wartości nie idzie przecież świadomość, jak wartości są wytwarzane, jak może je wytwarzać każdy z nas. Open Eyes Economy to ruch intelektualny koncentrujący uwagę na wartościach, również ekonomicznych.

CZYM JEST OPEN EYES ECONOMY SUMMIT?

Open Eyes Economy Summit to kulminacja całorocznej pracy intelektualnej i organizacyjnej oraz zapowiedź jej owoców. Podejmujemy dyskusję, aby określić proces wytwarzania wartości specyficzny dla każdej organizacji czy struktury, gdyż rozwiązania uniwersalne nie istnieją.

W trakcie szczytu dotykamy takich pojęć jak: firma-idea, miasto-idea. Chcemy uchwycić ideę działania organizacji i zaproponować rozwiązania prorozwojowe w poszczególnych sektorach, zależne od specyfiki danego podmiotu. Ideę uniwersalną, a rozwiązania – personalizowane.

Open Eyes Economy Summit to góra, na którą się wspinamy, aby ze szczytu dostrzec ścieżki oparte na wartościach i prowadzące do rozwoju. Nie można zdobyć szczytu bez wysiłku. Dlatego pragniemy co roku wspinać się coraz wyżej w powiększającej się grupie, organizując seminaria i konferencje, w Polsce i za granicą, oraz gromadząc tych, którzy chcą poprawiać stan gospodarki.

Podejmujemy tę drogę ku rozwojowi, żeby odkrywać różne perspektywy, proponować praktyczne rozwiązania, a rozmowa o nich nie może się odbyć w oderwaniu od kontekstu europejskiego.

Unia Europejska stoi wobec konieczności wytyczenia kolejnego etapu swego rozwoju. Zasadnicza debata na ten temat rozpoczęła się 1 marca 2017 po przedstawieniu przez Komisję Europejską Białej Księgi o przyszłości Europy i powinna zakończyć się w grudniu 2017, kiedy Państwa Członkowskie planują osiągnąć porozumienie w sprawie kształtu przyszłej Unii 27 państw. Debata ta jest wielowymiarowa. Dotyczy m.in. przyszłego modelu ekonomicznego oraz społecznego Europy. W tym obszarze wspólny wysiłek konceptualny aplikacyjny wysiłek ruchu Open Eyes

Economy będzie nie tylko częścią ogólnoeuropejskiej debaty, ale i wkładem w przyszłe konkluzje.

Nasz Kongres bezpośrednio poprzedzi Social Summit for Fair Jobs and Growth w Göteborgu rozpoczynający się 17 listopada 2017, przez co te dwa wydarzenia mogą stanowić zwieńczenie dyskusji na temat budowania sprawiedliwego modelu wzrostu gospodarczego w Europie.

Jako ruch intelektualny nowej idei, zapraszamy Was w podróż w przyszłość.Taką, w której to wartości – fundament naszej działalności – mają nadrzędne znaczenie.

####