Byliśmy na gali: NonStop FUTURE 20-lecie Krakowskiego Parku Technologicznego

6 października w Krakowskim Parku Technologicznym odbyła się uroczysta gala podsumowująca 20 lat działania Krakowskiego Parku Technologicznego.

„W czasie gali 20-lecia nagrodzimy firmy, które osiągnęły największy sukces czy to jako beneficjenci pomocy publicznej w specjalnej strefie ekonomicznej czy lokatorzy parku technologicznego. – mówi Wojciech Przybylski, prezes zarządu KPT. Nagrodzimy też lokalny samorząd, bo to przecież gminy przez te lata były naszym najważniejszym partnerem, z którym tworzyliśmy specjalną strefę ekonomiczną i wypełnialiśmy ją inwestycjami polskimi i zagranicznymi".

Z perspektywy 20 lat powstanie KPT z pewnością można uznać za jeden z motorów napędowych rozwoju nowoczesnej gospodarki w Małopolsce. Wystarczy przypomnieć, że początkowa powierzchnia krakowskiej strefy wynosiła 66,4801 ha i była zlokalizowana wyłącznie w Krakowie. Obecnie KPT ma podstrefy w 35 gminach i obejmuje obszar ponad 949 hektarów na terenach województw małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

Do końca sierpnia 2017 roku KPT wydał firmom 250 zezwoleń na działalność w krakowskiej specjalnej strefie ekonomicznej. Do końca czerwca 2017 r. przedsiębiorcy zadeklarowali poniesienie nakładów inwestycyjnych na poziomie 4,6 mld zł, z czego 3,8 mld zł firmy już zainwestowały w nowe projekty realizowane na terenie strefy. Do końca czerwca 2017 r. przedsiębiorcy utworzyli 14 706 nowych miejsc pracy i zadeklarowali utworzenie kolejnych 9 tys.