ewosoftWORKFLOW.net

Wielostopniowe zatwierdzenia zamówienia nie musi być trudne we wdrożeniu

ewosoftWORKFLOW.net to system, dzięki któremu możliwe jest wdrożenie funkcji wielostopniowego zatwierdzania dokumentów (zamówień) w sektorze B2B.

Każdy proces zamówienia charakteryzuje się tym, że wymaga procesu żądania (wybrania produktu) i potwierdzenia (jego zakupu). W zależności od wewnętrznej struktury firmy procesy te mogą być złożone nawet z kilku poziomów. Taka sytuacja ma najczęściej miejsce w instytucjach, gdzie prowadzona jest sprawozdawczość finansowa lub poszczególne działy mają swoje własne budżety, a nad ich realizacją czuwa dedykowana osoba (np. dyrektor finansowy).

Osoba zatwierdzająca musi mieć możliwość otrzymania powiadomienia o złożonym zamówieniu, wglądu, korekty lub odrzucenia pewnych produktów oraz zatwierdzenia zlecenia.

Rozwiązanie może być zastosowane zarówno po stronie dostawcy, jak również działać autonomiczne w firmie w celu zarządzania zamówieniami zewnętrznymi. ewosoftWORKFLOW.net może stać się elementem kontrolingu finansowego, czyli podstawy zarządzania działalnością i sprzedażą w firmie.

Technologia