Z przyjemnością mogę polecić usługi świadczone przez firmę EWOSOFT Systemy Informatyczne szczególnie tym, którzy poszukują kreatywnego, profesjonalnego i solidnego partnera do współpracy w zakresie wdrożenia i utrzymania zintegrowanego systemu sprzedaży i zamówień online B2B.

Monika Burghardt, VECTOR Katowice, Z-ca Kierownika Działu Marketingu i Zakupów
http://www.vector.katowice.pl